avatar
Roman Čižmár
konateľ firmy
TEL.Č.: +421 915 898 764
E-mail: roman@broers.sk
avatar
Mgr. Anna Lattová
Projektový manažér
(zmluvné dokumenty, fakturácia a kolaudácia)
TEL.Č.: +421 949 096 226
E-mail: anna.lattova@broers.sk
avatar
Ing. Viktória Roóbová
Projektový manažér
(personalistika a marketing)
TEL.Č.: +421 908 569 345
E-mail: viktoria.roobova@broers.sk

firemné údaje

Broers, s.r.o.
Heyrovského 2051/12, 841 03 Bratislava
IČO: 48045217
DIČ: 212 000 3424
IČ DPH: SK 212 000 3424

Korešpondenčná adresa pre zasielanie faktúr:

DAMB SK, s.r.o.
Miloslavov 1253, 900 42 Miloslavov
* povinné položky